Най-важния параметър за съвременните климатици, е коефициентът на полезно действие на техните мотори. И по-точно - какво количество консумирана от електрическата мрежа енергия бива трансформирана в желаната от нас енергия. В днешните климатици енергията се използва за повишаване налягането на работния газ и част от енергията се превръща в топлина. Целта на електромотора не е да превръща електрическата енергия в топлина. Целта му е да я превърне в повишаване на вътрешното енергийно състояние на газа, изразяващо се в налягане. Така компресорът, съвкупност от електромотор и механичен елемент, въздейства на работния газ и е един от най-важните агрегати на климатика.

В някои от моделите климатици се добавят понякога и други възли, като превръщат така тези климатици не само в уред за охлаждане или отопление, а и в уред, който създава комфорт. Например йонизаторът и плазменият филтър са компоненти, които филтрират преминаващият въздух през вътрешното тяло на климатиците, едновременно с тяхното охлаждане. Подобен е случаят с автомобила - ако се спуска по наклон, той би се движил и при изключен двигател, но ако изкачва наклона - двигателя трябва да работи, за да преодолее гравитацията.

Аналогично е при функционирането на домашните климатици - за да може да се премести топлина от по-студеното към по-топлото място, компресорът извършва работа. Обикновено се намира във външното тяло, като за извършването на тази работа, нужната енергия идва от електрическата мрежа. Процесите много наподобяват тези в хладилника и фризера. Разликата е, че топлинните мощности в днешните климатици са сравнително по-големи и температурните интервали са чувствително по-широки.

Основа роля за работата на съвременните климатици играе флуидът, който циркулира в ситемата. Количеството и качествата му най-вече, са много важни. Този флуид има събирателното име фреон и е запазена търговска марка. Фреоните са много видове, със своите предимства и недостатъци. Фреонът е един от трите важни фактора за ефективната работа на новите климатици. Останалите два важни компонента, които оказват съществено влияние на работата на тези климатици са видът на компресора и качествата на топлообменниците.


Ще подкрепите ли борбата на Напред.бг да махнем монопола от България?